Användarvillkor

"Organisationen", annars kallad "oss", "vår" eller "vi", erbjuder explicit uppvisning, publicering, speciella och relaterade administrationer (allt som allt "Administrationen") genom sin tilldelade program och webbplats (den "" Webbplats"). Människorna som använder hjälpen anspelas som "klienter", "du" eller "din". Dessa ändamålsvillkor ("Villkoren") styr sättet på vilket klienter får tillgång till och använder webbplatsen och administrationerna. Kunder bör samtycka till dessa villkor innan de använder webbplatsen.

Vänligen titta på dessa villkor fullständigt. De kontrollerar ditt tillträde till och användning av webbplatsen och administrationer. Genom att komma till, registrera dig, ladda ner, dela eller i vilket fall som helst använda webbplatsen, eller genom att använda något produktskript från oss för att göra webbplatsen tillgänglig eller användbar, visar du ditt erkännande av dessa villkor och vår säkerhetsstrategi, vilket kan vara justeras eller ändras efter vår försiktighet. Fortsätt med användningen av webbplatsen drar slutsatsen bekräftelse av eventuella reviderade eller uppdaterade villkor. Förutsatt att du inte kan hjälpa att motsäga någon av dessa villkor, klicka inte på "Bekräfta" och undvik att använda webbplatsen.

Webbplatsen anspelar på BitQT, öppen på https://www.bitqt. Org /

1. Användning av webbplats och administration


Om du håller dig till avtalen så kan du komma åt och använda webbplatsen för att använda administrationen på en icke-selektiv premiss. Vet att organisationen, med sin noggrannhet och utan föregående meddelande, skulle kunna justera, uppdatera eller ändra webbplatsen eller administrationerna, inklusive att upphöra med någon del av eller hela webbplatsen eller eventuellt administrationer eller modifiera eller radera något som är tillgängligt via webbplatsen eller administrationer.

Användning av webbplatsen och administrationen är begränsad där det är förbjudet. Genom att använda webbplatsen och administrationen bekräftar och garanterar du att: (a) alla inlämnade uppgifter (om det är relevanta) är exakta och ärliga; (b) du kommer att hålla jämna steg med precisionen i sådana uppgifter; (c) du har anlänt vid tidpunkten för större del i din församling; och (d) ditt användande av webbplatsen eller administrationerna inte förnekar eller främjar intrång i någon viktig förordning, riktlinjer eller legitimt eller auktoritativt åtagande du kan ha gentemot en utomstående, och du kommer kontinuerligt att följa alla väsentliga regler, regler och riktlinjer relaterade till ditt användande av förvaltningarna och webbplatsen, alla förvaltningar som organiseras genom förvaltningarna och webbplatsen, och alla förvaltningar som i någon egenskap är associerade med objekten eller utomstående, enligt detta.

Sammantaget kommer underavsnitten (a) - (d) att anspelas som "Kunders ansvar och certifieringar".

Genom att använda administrationen eller webbplatsen inser och håller du med om att organisationen, med sin noggrannhet, kan bekräfta om någon eller kundens allas ansvar och försäkringar uppfylls av någon kund, men förväntas inte göra som sådan. Organisationen ansvarar inte för att garantera att kundernas ansvar och certifieringar uppfylls eller för någon oförmåga att avbryta, avsluta eller förhindra användningen av administrationen eller webbplatsen av kunder som inte uppfyller kundens ansvar och försäkringar. Du förstår att du är exklusivt ansvarig för att göra dina bedömningar, val och bedömningar när det gäller om du ska dra in med någon Outsider eller kommunicera med någon Outsider på något sätt. Om du blir medveten om eventuella intrång i kundens ansvar och försäkrar, uppmanas du att rapportera det till organisationen.

Organisationen förbehåller sig rätten att, med sin enda noggrannhet, neka dig administration oavsett meddelande, oavsett om den blir medveten om eventuella intrång i klienternas ansvar och försäkringar (antingen genom rapporter från olika klienter eller på annat sätt) av dig eller någon annan kund eller för någon annan förklaring. Utan att förneka ovanstående, förnekar Organisationen uttryckligen och du befriar Organisationen uttryckligen från alla skyldigheter som uppstår ur eller i någon egenskap kopplad till: (I) eventuella fel, besvär eller brister i en Kunds eller Utomståendes skildringar; och (ii) felaktiga citat samt förvrängningar gjorda, antingen angående eller av någon av utomstående eller olika klienter, objekt, etc. Genom att använda webbplatsen och administrationen förstår och håller du med om att administrationen endast ger ett steg avsett att hjälpa kunder i kommer till, köper eller potentiellt använder olika artiklar och administrationer som presenteras av utomstående handlare eller potentiellt specialiserade co-ops genom de kampanjer eller avancemang som vi kör (”Varorna” och ”Outsiders”, separat).

Du inser och håller med om att organisationen: (a) inte använder, stödjer eller föreslår någon utomstående eller föremål eller någon ansluten part till dessa, och har noll makt över aktiviteter eller uteslutningar av någon utomstående, deras verksamhet, deras föremål, eller administrationer; (b) ger inga skildringar eller garantier om utomstående och föremål, inklusive deras kvalitet, uppskattning, likhet, tillgänglighet eller några andra element, eller om din kommunikation eller affärer med någon utomstående; (c) ger inga skildringar eller garantier om de restriktiva friheterna eller olika privilegier eller höjdpunkter eller administrativa synpunkter som är kopplade till föremålen, inklusive eventuella nödvändiga godkännanden, tillåtelser eller licenser för överföring, delning eller i vilket fall som helst tillgängliggörande och för användning , affär och förvärv av sådana föremål; och (d) inte är ansvarig för presentationen eller ledningen av någon klient eller andra utomstående i någon egenskap som använder eller har använt administrationerna eller potentiellt på eller utanför webbplatsen. Organisationen förbinder sig inte att undersöka eller i något fall bekräfta några uppgifter med avseende på utomstående eller potentiella kunder, föremålen eller något annat element kopplat till webbplatsen eller administrationerna. På detta sätt bör du öva dig på att uppmärksamma och utföra dina bedömningar och kontroller innan du drar in med någon via administrationen eller webbplatsen eller i alla fall associerar med någon.

Organisationen förnekar uttryckligen och du friskriver uttryckligen Organisationen från alla risker som uppstår från eller i någon egenskap som är kopplad till Outsiders, objekt, administrationer och webbplatser eller dina samarbeten eller kontakter med externa personer, inklusive utan hinder några demonstrationer och ytterligare förbiseenden av Outsiders i någon kapacitet som använder eller förknippas med administrationerna eller webbplatsen på något sätt. Genom att använda administrationen eller webbplatsen inser du att du är exklusivt ansvarig för sådan användning och de föreningar, anslutningar, köp eller någon annan aktivitet du gör, och att all användning av administrationen eller webbplatsen är ditt enda spel. För att undvika osäkerhet säljer, tillåter eller gör inte organisationen tillgänglig för dig några föremål eller administrationer (andra än administrationerna) och kommer inte att ha något ansvar för några föremål eller administrationer som du köpt från någon utomstående , inklusive utan begränsningar, som för all hjälp och underhåll, standarder, misstag, besvikelser, skada eller utgifter av något slag.

2. Gränser


Utan att reducera segment 1 kommer du inte, och kommer inte att tillåta någon utomstående att: (a) ta reda på eller sträva efter att spåra den dolda koden för webbplatsen eller administrationen; (b) använda webbplatsen eller administrationerna utan att respektera relevanta regler eller riktlinjer, inklusive ännu inte begränsat till, publicera, distribuera, dela eller i något fall flytta olagligt eller fientligt material; (c) duplicera, justera eller göra underordnade verk av webbplatsen, administrationerna eller innehållet på någon av webbplatsen eller administrationerna; (d) sträva efter att försämra eller undvika säkerhets- eller åtkomstkontrollinstrument för webbplatsen eller administrationerna; (e) planera eller hjälpa till med planering av fusk, dra fördel av mekaniseringsprogrammering, bots, hacks, lägen eller någon annan icke godkänd utomstående programmering för att ändra eller hindra webbplatsen eller administrationerna; (f) använda webbplatsen eller administrationerna eller ansluta till olika klienter av någon anledning som inte respekterar någon relevant regel eller riktlinjer; (g) sträva efter att skaffa ogodkänd tillträde till webbplatsen eller administrationerna, andra klientregister, som kännetecknas nedan, eller olika prylar, PC-ramverk, telefonramar eller organisationer som är associerade med webbplatsen eller administrationerna; och (h) skörda eller allmänt samla in data om klienter utan deras medgivande.

Förutsatt att du publicerar, distribuerar, delar eller i vilket fall som helst rör dig genom webbplatsen samt använder administrationen som helst, adresserar och garanterar du att en sådan nöjd ger en exakt och fullständig bild av alla objekt eller administrationer som skildras i det, följer dessa villkor alltså, och inte: (a) inkräktar på någon utomståendes skyddade innovations-, moraliska eller exponeringsfrihet; (b) innehålla något förtalande, fientligt, vidrigt, fysiskt intressant eller allmänt fientligt ämne (räknat material som främjar eller berömmer förakt, ondska eller fanatism); (c) innehålla maskar, infektioner eller allmänt skadlig programmering; (d) ignorera alla relevanta bestämmelser eller riktlinjer, inklusive alla bestämmelser eller riktlinjer som rör marknadsföring eller uppvisning; och (e) göra något drag som tvingar fram en besynnerlig eller skevt enorm börda på vårt ramverk.

Genom att publicera, överföra, distribuera, dela, eller i vilket fall som helst flytta någon lycklig med hjälp av webbplatsen eller administrationerna, tilldelar du således oföränderligt organisationen och något av dess dotterbolag samt underlicenser runt om i världen, icke-begränsande, aldrig sinande, suveränitetsfritt tillstånd att distribuera, erbjuda, visa och i vilket fall som helst flytta sådana tillfredsställda på något vettigt sätt som inte helt avgörs av organisationens enda försiktighet. Organisationen upprätthåller alla befogenheter som behövs för att eliminera, avbryta tillträde till eller för alltid radera alla nöjda enligt dess enda vaksamhet utan föregående meddelande, inklusive utan begränsning alla glada som missbrukar de garantier som anges ovan eller organisationens ekonomiska angelägenheter, och du kommer inte att ha någon rättighet eller garanti med avseende på sådana val och aktiviteter.

Organisationen är inte, och kommer inte att vara, förpliktigad för något glatt gav, publicerat, överfört, delat eller allmänt gjort tillgängligt av klienter, några föremål eller administrationer kopplade till sådana nöjda gav, publicerade, överförda, delade eller allmänt tillgängliga av kunder. Varje kund som använder webbplatsen eller administrationen vänder sig sålunda för att överta fullständig äganderätt till detta, och organisationen kommer inte att bära något ansvar

3. Marknadsföringsmaterial och bulletiner


Oberoende av arrangemangen i Segment 3 över, ger kunden uttryckligt samtycke till organisationen att förse kunden med reklammaterial och broschyrer ("Reklammaterial och bulletiner") med alla tillgängliga medel, inklusive via e-post, meddelande och SMS, fax, post, mekaniserade uppringningsadministrationer eller något annat sätt, allt enligt organisationens enda vaksamhet ibland, och för att få sådant utställningsmaterial och broschyrer.

Kunden inser vidare att marknadsföringsmaterialet och broschyrerna kan innehålla annonser från utomstående, och kunden samtycker uttryckligen till mottagandet av sådana annonser som en del av utställningsmaterialet och bulletinerna. Kunden kan kontakta organisationen direkt genom att e-posta en uppmaning, informera organisationen om sin vägran att dessutom få utställningsmaterialet och broschyrerna.

4. Skyddade innovationsfriheter


Organisationen är innehavare av varje enskild övergripande rättigheter, titlar och intressen i: (a) Webbplatsen och administrationer, uppgraderingar, dotterbolag, buggfixar eller förbättringar av webbplatsen och administrationer; och (b) varumärken, varumärken och logotyper för organisationen, och sådana friheter kommer att förbli uteslutande hos organisationen. Alla hänvisningar i dessa villkor eller någon annan överensstämmelse med affären, återförsäljningen eller förvärvet av det tidigare innebär helt enkelt möjligheten att använda webbplatsen och administrationen enligt dessa villkor. Kunder bär ensamt ansvar för alla glada, inklusive eventuella licensierade innovationsfriheter därav, som de gett, delat eller allmänt gjort tillgängliga av kunderna som använder webbplatsen samt administrationerna, och organisationen gör ingen skildring av sådana nöjda. Organisationen kommer inte att hållas ansvarig för några olyckor eller skador som orsakas av en sådan lycklig, och klienter samtycker till att återbetala och hålla Organisationen oskadlig för alla skador eller olyckor som uppstår från ovanstående.

5. Säkerhet


Du gör en affär för att undvika att lägga undan, montera eller i vilket fall som helst hålla och använda något tillfredsställt som tillhandahålls av administrationerna och webbplatsen utan att få tidigare sammansatt medgivande från organisationen. Du uppfattar också att organisationen, med sin enda försiktighet, kan lagra, montera eller i vilket fall som helst hålla och använda all tillfredsställande och offentlig information, inklusive data som faktiskt kan känna igen dig eller en annan klient eller utomstående, eller visa dina egna fördelar. Organisationen har privilegiet att involvera sådan glad och offentlig information enligt alla viktiga bestämmelser, som punkt för punkt i organisationens skyddsstrategi. Trots arrangemangen för område 1, analyserar, bekräftar, omfamnar eller godkänner inte organisationen någon sådan glad eller offentlig information. Kunden som lägger upp, överför, delar eller i vilket fall som helst gör tillgänglig sådan tillfredsställd eller offentlig information tar hand om den, inklusive eventuella utomståendes data och väsentliga samtycken. Organisationen förväntas inte ta ansvar för eventuella olyckor eller skador som uppstår på grund av motstånd mot ovanstående, och du samtycker till att ersätta och skydda Organisationen från skador eller olyckor som uppstår från ovanstående. Trots det tidigare nämnda, inser DU OCH förstår ATT Organisationen INTE ERBJUDER någon administration för lagring av substanser. Organisationen kommer INTE ANSVARIG FÖR NÅGOT FÖRLUST ELLER Raderat INNEHÅLL ELLER OFFENTLIG information. DU borde veta ATT ALLA Nöjda som läggs upp, överförs, delas ELLER allmänt görs tillgängliga kan komma till, monteras och användas av olika kunder och kan användas för att förmedla spontan substans.

6. Utomstående föreningar


Webbplatsen eller administrationerna kan lyfta fram anslutningar eller annat ämne relaterat till webbplatser, sponsorer, distributörer eller objekt från utomstående. Organisationen har noll kontroll över och ger ingen skildring av sådana glada eller data som ges eller kommunicerats med hjälp av sådana tillfredsställda eller allmänt tillhandahållna av någon utomstående. DU fattar det OCH håller med om ATT ATT ANVÄNDA SÅDANA kopplingar ELLER INNEHÅLL ÄR ATT SÅDANA kopplingar ELLER INNEHÅLL ÄR ATT ANVÄNDA SÅDANA kopplingar ELLER INNEHÅLL, ATT SÅDANA kopplingar ELLER INNEHÅLL Administreras av de relevanta utomståendes VILLKOR FÖR Syfte OCH Skyddsmetoder, OCH ATT Organisationen INTE är ansvarig för Säkerhet ELLER strategiska policyer ELLER Olika arrangemang av sådana utomstående. Du bör noggrant granska de materiella villkoren och arrangemangen som gäller för en SÅDAN Utomstående. Organisationen frånsäger sig ALLT ANSVAR ELLER SKYLDIGHETER FÖR SÅDANA Utomstående, ELLER FÖR NÅGON olycka ELLER SKADA AV NÅGOT SLAGS Orsakad i enlighet därmed, OCH Organisationen avsäger sig uttryckligen, OCH DU ger uttryckligen ORGANISATIONEN FRÅN, allt ansvar överhuvudtaget FÖR ALLA diskussioner, fall, STÄMMER, sår. , Olycka, Ofog, Och dessutom Skador som uppstår FRÅN Såväl som i vilken egenskap som helst kopplad till SÅDAN Utomstående, INKLUSIVE UTAN begränsning Anslutning med tillgänglighet, ÄndamålsVILLKOR, Skydd, Data, INNEHÅLL, MATERIAL, Marknadsföring, AVGIFTER, Föremål eller potentiellt administrationer.

7. Begränsad användning


Affärsförsök är inte tillåtna via webbplatsen och administrationerna (förutom om organisationen otvetydigt tillåter att associera klienter med utomstående) utan organisationens uttryckliga samtycke. Webbplatsen och administrationerna får inte användas av någon individ eller förening för att registrera sig för en annan webbplats, begära, publicera eller kontakta kunder för arbete, kontrakt eller någon annan anledning för ett företag som inte samarbetar med organisationen utan uttryckligt sammansatt medgivande från organisationen . Du gör en affär för att undvika att använda administrationerna och webbplatsen för att kontakta, marknadsföra, begära eller erbjuda någon annan klient utan deras uttryckliga medgivande, förutom om det är allmänt tillåtet enligt dessa villkor.

8. Hjälp


Kunder kan kontakta organisationen för att få hjälp angående webbplatsen och administrationen genom att skicka ett e-postmeddelande.

9. Förbehåll


Organisationen gör förnuftiga försök att garantera att dess innovation håller webbplatsen och administrationerna helt säkra. Ingen innovation är i alla fall helt säker. Så även om vi strävar efter att använda ekonomiskt OK strategier för att skydda din egen data, kan vi inte garantera dess direkta säkerhet. Förutom vad som uttryckligen uttrycks i dessa villkor, är ditt användande av webbplatsen och administrationen endast för din försiktighet och chans. Webbplatsen och administrationen ges på en "Utan garantier" och "Som tillgänglig" premisser utan garantier av något slag. Organisationen avsäger sig uttryckligen alla föreslagna eller juridiska garantier av något slag som är kopplade till webbplatsen och administrationen, inklusive utan begränsning garantier för äganderätt, säljbarhet, kvalificering av en specifik anledning, icke-intrång av exklusiva privilegier, hanteringsförlopp eller utförande. . Organisationen ger ingen vägledning med avseende på spel eller rimlighet i något utbyte, utbyte eller åtagande. Organisationen tar hand om alla utbyten eller åtaganden som görs av dig, och du inser att du är exklusivt ansvarig för att utvärdera dina utbyten och åtaganden. Du kommer inte att utsätta organisationen, dess tjänstemän, arbetare eller utlöpare i riskzonen för något utbyte eller åtagandebeslut som fattas av dig. Inga uppmaningar eller data, vare sig muntliga eller sammansatta, som du fått från organisationen eller dess tjänstemän, representanter eller dotterbolag kommer att ge någon garanti som inte uttryckligen uttrycks i dessa villkor. Förutsatt att du bestämmer dig för att vara beroende av sådana uppgifter, gör du det uteslutande trots alla råd om motsatsen. Några få stater eller församlingar tillåter inte avslag på specifika garantier. En del av ovanstående förbud kanske inte berör dig.

10. Ansvarsbegränsningar


Organisationen garanterar inte värdet, kvaliteten, likheten eller någon annan del av de utomstående, föremålen eller någon annan data som ges, konsumeras eller allmänt gjorts tillgänglig (hädanefter i detta segment: "Höjdpunkterna"). Alla element är ensamt ansvariga för materialet Outsider eller klient som använder det, beroende på vad som är relevant, eller använder administrationen eller webbplatsen. Organisationen försöker inte screena sådan överensstämmelse och kan agera där upproriskhet erkänns, vilket kommer att väljas enligt dess enda försiktighet, som avbildas i dessa villkor. Du förstår det och håller med om att du kan presenteras för innehåll eller annan data som är felaktig, tvivelaktig, olämplig för barn eller allmänt otillfredsställande för dig.

Organisationen är inte ansvarig för några problem eller specialiserade fel i någon telefonorganisation eller telefonlinjer, PC online-ramverk, servrar eller leverantörer, PC-utrustning, programmering, besvikelse över e-post på grund av specialiserade problem eller gridlock på webben eller på någon av Webbplatsen eller administrationer eller en blandning därav, inklusive eventuell skada på klienter eller på någon persons dator, mobiltelefon eller någon annan gadget som är kopplad till eller kommer till på grund av support eller nedladdning av material angående webbplatsen eller administrationen. Organisationen kommer inte på något sätt att vara ansvarig för direkt från utomstående, inklusive eventuella klienter, vare sig de är på webben eller frånkopplade, och administratörer av yttre destinationer.

Under inga tillfällen kommer organisationen eller någon av dess tjänstemän, chefer, representanter eller specialister att utsättas för risker för dig för någon bakhand, oavsiktlig, extraordinär, korrigerande eller tungt vägande skada, som uppstår ur eller angående ditt användande av webbplatsen eller administrationerna, om skadorna är förutsägbara och om organisationen har utbildats med avseende på risken för sådana skador. Den tidigare begränsningen av skyldigheten kommer att gälla för de längsta räckvidden som tillåts enligt förordning inom det relevanta området.

11. Ersättning


Du kommer att skydda, återbetala och hålla organisationen oskadlig från och mot alla möjliga processer, förfaranden, intyg, skada, utgifter, skulder eller kostnader (räknade rättegångskostnader och förnuftiga advokaters berättigade anklagelser) som organisationen kan utstå eller orsaka angående någon äkta fall, begäran, aktivitet eller annan procedur av någon utomstående som kommer ur eller ansluter till något avbrott av dessa villkor av dig eller ditt användande av webbplatsen eller administrationer som inte är enligt materiella regler.

12. Olika


Eventuella skäl till aktivitet mot organisationen bör föras in inom ett (1) år från det datum då sådan orsak till aktivitet uppstod. Om något arrangemang av dessa Villkor anses vara omöjligt att verkställa, kommer ett sådant arrangemang att ersättas med ett verkställbart arrangemang som mest uppriktigt åstadkommer effekten av det första arrangemanget, och de överblivna villkoren i dessa Villkor kommer att förbli i full kraft och genomslagskraft. Ingenting i dessa villkor gör någon kontors-, affärs-, gemensam strävan eller föreningskoppling mellan dig och organisationen eller ger dig befogenhet att följa upp till förmån för organisationen. Förutom vad som uttryckligen kan uttryckas i dessa villkor, omfattar dessa villkor hela överenskommelsen mellan Organisationen och dig avseende ämnet om.

Varje meddelande som vi kan förväntas ge dig, oavsett om det är enligt regler eller enligt dessa villkor, kan ges av organisationen till alla kontaktuppgifter som du har gett i dina registerdata eller annat, antingen direkt eller på ett cirkulerande sätt, inklusive via e-post. Du samtycker uttryckligen till mottagandet av sådana korrespondenser och meddelanden på sådant sätt.

Du får inte degradera några friheter nedan utan vårt tidigare sammansatta samtycke. Ingenting i dessa villkor kommer att tolkas som att det begränsar de aktiviteter eller botemedel som är tillgängliga för organisationen angående nekad rörelse eller bly. Icke-auktorisering av något villkor i dessa villkor omfattar inte samtycke eller avstående, och organisationen har all befogenhet att implementera ett sådant villkor efter eget förstånd. Inget avstående från något avbrott eller försummelse enligt detta kommer att anses vara ett avstående från ett första eller efterföljande avbrott eller försummelse.

Investera i Bitcoin
Huvudsida