Warunki korzystania

„Organizacja”, zwana inaczej „nami”, „nasz” lub „my”, oferuje wyraźne prezentowanie, publikowanie, specjalne i powiązane administracje (ogólnie „Administracja”) za pośrednictwem przypisanego programu i witryny („ Strona"). Osoby korzystające z Pomocy są określane jako „Klienci”, „Ty” lub „Twój”. Niniejsze Warunki użytkowania („Warunki”) określają sposób, w jaki Klienci uzyskują dostęp do Witryny i Administracji oraz korzystają z nich. Klienci powinni wyrazić zgodę na niniejsze Warunki przed rozpoczęciem korzystania z Witryny.

Prosimy o zapoznanie się z niniejszymi Warunkami w całości. Kontrolują Twój dostęp do Witryny i Administracji oraz korzystanie z nich. Uzyskując dostęp, rejestrując się, pobierając, udostępniając lub w każdym przypadku korzystając z Witryny lub korzystając z dostarczonych przez nas skryptów produktów w celu udostępnienia lub użytkowania Witryny, potwierdzasz, że akceptujesz niniejsze Warunki i naszą Strategię bezpieczeństwa, które mogą być skorygowane lub zmienione według naszej ostrożności. Kontynuowanie korzystania z Witryny oznacza akceptację wszelkich poprawionych lub odświeżonych warunków. Zakładając, że nie możesz powstrzymać się od sprzeczności z którymkolwiek z niniejszych Warunków, uprzejmie prosimy nie klikać „Potwierdź” i unikać korzystania z Witryny.

Witryna nawiązuje do BitQT, otwarte pod adresem https://www.bitqt.org /

1. Korzystanie ze strony i administracji


Biorąc pod uwagę, że przestrzegasz umów w ten sposób, możesz uzyskiwać dostęp do Witryny i korzystać z niej w celu korzystania z Administracji na niewybiórczych zasadach. Wiedzieć, że Organizacja byłaby w stanie, z zachowaniem ostrożności i bez wcześniejszego powiadomienia, dostosować, zaktualizować lub zmienić Witrynę lub Administracje, w tym zaprzestać jakiejkolwiek części lub całości Witryny lub potencjalnie Administracji lub modyfikować lub usuwać wszystkie szczęśliwe dostępne za pośrednictwem Witryny lub Administracje.

Korzystanie z Witryny i Administracji jest ograniczone tam, gdzie jest to zabronione. Korzystając z Witryny i Administracji, oświadczasz i gwarantujesz, że: (a) wszelkie przesłane dane (jeśli są istotne) są dokładne i uczciwe; (b) będziesz na bieżąco z dokładnością takich danych; (c) przybyłeś w tym czasie na większą część swojego oddziału; oraz (d) korzystanie przez Ciebie z Witryny lub Administracji nie zaprzecza ani nie sprzyja naruszeniu jakichkolwiek ważnych przepisów, wytycznych lub uzasadnionych lub autorytatywnych zobowiązań, które możesz mieć wobec osoby z zewnątrz, i będziesz stale przestrzegać wszystkich istotnych przepisów, zasad i wytyczne związane z korzystaniem przez użytkownika z Administracji i Witryny, wszelkie administracje zorganizowane za pośrednictwem Administracji i Witryny oraz wszelkie administracje powiązane w jakimkolwiek charakterze z Elementami lub Osobami z zewnątrz, tak scharakteryzowanymi.

Podsumowując, podrozdziały (a)-(d) będą określane jako „Obowiązki i certyfikaty klientów”.

Korzystając z Administracji lub Witryny, uznajesz i zgadzasz się, że Organizacja może z zachowaniem ostrożności potwierdzić, czy jakikolwiek Klient lub wszystkie Obowiązki i Zapewnienia Klientów są spełnione przez dowolnego Klienta, jednak nie oczekuje się, że tak zrobi. Organizacja nie ponosi odpowiedzialności za zagwarantowanie, że Obowiązki i Certyfikaty Klientów są spełnione, ani za niemożność zawieszenia, zakończenia lub zapobieżenia korzystaniu z Administracji lub Witryny przez Klientów, którzy nie spełniają Obowiązków i Zapewnień Klientów. Rozumiesz, że ponosisz wyłączną odpowiedzialność za dokonywanie ocen, wyborów i ocen w odniesieniu do tego, czy przyciągać osoby z zewnątrz lub komunikować się z nimi w jakikolwiek sposób. W razie gdybyś dowiedział się o jakimkolwiek naruszeniu Obowiązków i Zapewnień Klientów, zachęcamy Cię do zgłoszenia tego Organizacji.

Organizacja zastrzega sobie prawo, z zachowaniem szczególnej ostrożności, do odmówienia Ci wszelkich Administracji bez względu na powiadomienie, niezależnie od tego, czy pamięta o jakimkolwiek naruszeniu Obowiązków i Zapewnień Klientów (albo przez raporty składane przez różnych Klientów, albo w inny sposób) przez Ciebie lub innego Klienta lub innego wyjaśnienia. Bez anulowania powyższego, Organizacja wyraźnie zrzeka się, a ty wyraźnie zwalniasz Organizację z wszelkich zobowiązań wynikających lub w jakimkolwiek charakterze związanych z: (I) wszelkimi błędami, kłopotliwością lub niedociągnięciami przedstawień Klienta lub Osoby z zewnątrz; oraz (ii) błędne cytaty, jak również zniekształcenia dokonane w odniesieniu do lub przez osoby z zewnątrz lub różnych Klientów, Przedmioty itp. Korzystając z Witryny i Administracji, rozumiesz i zgadzasz się, że Administracje zapewniają jedynie etap mający na celu pomóc Klientom w przychodzenie, kupowanie lub potencjalne używanie różnych przedmiotów i administracji prezentowanych przez zewnętrznych kupców lub potencjalnie wyspecjalizowane spółdzielnie w ramach prowadzonych przez nas promocji lub postępów (oddzielnie „Przedmioty” i „Osoby z zewnątrz”).

Przyjmujesz do wiadomości i zgadzasz się, że Organizacja: (a) nie wykorzystuje, nie wspiera ani nie sugeruje żadnych Osób z zewnątrz ani Przedmiotów ani żadnej powiązanej z nimi strony i nie ma żadnej władzy nad działaniami lub wykluczeniami osób z zewnątrz, ich działalnością, przedmiotami lub administracje; (b) nie przedstawia ani nie przedstawia żadnych gwarancji dotyczących Osób postronnych i Przedmiotów, w tym ich jakości, szacunków, podobieństwa, dostępności lub innych elementów, a także dotyczących komunikacji lub kontaktów z Obcymi; (c) nie przedstawia ani nie udziela żadnych gwarancji dotyczących ograniczających wolności lub różnych przywilejów, wyróżnień lub punktów widzenia administracyjnego związanych z Elementami, w tym wszelkich niezbędnych zatwierdzeń, zezwoleń lub licencji na transfer, udostępnianie lub w każdym przypadku udostępnianie i użytkowanie , handlować i nabywać takie Przedmioty; oraz (d) nie ponosi odpowiedzialności za prezentację lub prowadzenie jakiegokolwiek Klienta lub innych osób z zewnątrz w jakimkolwiek charakterze wykorzystującym lub korzystającym z Administracji lub potencjalnie na Stronie lub poza nią. Organizacja nie jest zobowiązana do sprawdzania ani w żadnym wypadku potwierdzania jakichkolwiek danych dotyczących Osób z zewnątrz lub potencjalnych Klientów, Przedmiotów lub innych elementów związanych z Witryną lub Administracją. W ten sposób powinieneś ćwiczyć czujność i przeprowadzać oceny i kontrole przed nawiązaniem kontaktu z kimkolwiek za pośrednictwem Administracji lub Witryny lub w każdym przypadku związaniem się z kimkolwiek.

Organizacja wyraźnie wyrzeka się, a Ty wyraźnie zwalniasz Organizację z wszelkiego ryzyka wynikającego z lub w jakimkolwiek charakterze związanego z Osobami z zewnątrz, Przedmiotami, Administracjami i Witryną lub Twoją współpracą lub kontaktami z osobami z zewnątrz, w tym bez przeszkód, demonstracjami i dodatkowym nadzorem osób z zewnątrz w jakakolwiek pojemność wykorzystująca lub powiązana z Administracją lub Witryną w jakikolwiek sposób. Korzystając z Administracji lub Witryny, uznajesz, że ponosisz wyłączną odpowiedzialność za takie użycie i powiązania, połączenia, zakupy lub inne działania, które wykonujesz, oraz że całe korzystanie z Administracji lub Witryny jest Twoim jedynym hazardem. Aby uniknąć niepewności, Organizacja nie sprzedaje, nie zezwala ani w żadnym wypadku nie udostępnia ci żadnych elementów ani administracji (innych niż administracje) i nie będzie ponosić żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek przedmioty lub administracje kupione przez ciebie od jakiejkolwiek osoby z zewnątrz , w tym bez ograniczeń, w zakresie wszelkiej pomocy i utrzymania, niewypłacalności, pomyłek, rozczarowań, szkód lub wszelkiego rodzaju wydatków.

2. Granice


Bez zmniejszenia Segmentu 1 nie będziesz i nie pozwolisz żadnej osobie z zewnątrz: (a) dowiedzieć się lub próbować wyśledzić ukryty kod Witryny lub Administracji; (b) korzystać z Witryny lub Administracji z pominięciem wszelkich stosownych przepisów lub wytycznych, w tym między innymi, publikować, rozpowszechniać, udostępniać lub w każdym przypadku przenosić jakichkolwiek materiałów niezgodnych z prawem lub wrogich; (c) powielać, dostosowywać ani tworzyć prac pomocniczych Witryny, Administracji ani treści jakiejkolwiek Witryny lub Administracji; (d) dążyć do osłabienia lub obejścia jakichkolwiek instrumentów bezpieczeństwa lub kontroli dostępu Witryny lub Administracji; (e) planować lub pomagać w planowaniu oszustw, wykorzystywania, programowania mechanizacji, botów, hacków, trybów lub innych niezatwierdzonych programów zewnętrznych w celu zmiany lub zablokowania Witryny lub Administracji; (f) korzystać z Witryny lub Administracji lub łączyć się z różnymi Klientami z jakiegokolwiek powodu, który jest sprzeczny z odpowiednimi przepisami lub wytycznymi; (g) dążyć do uzyskania niezatwierdzonego dostępu do Witryny lub Administracji, innych Rekordów Klienta, opisanych poniżej, lub różnych gadżetów, platform PC, ram telefonicznych lub organizacji powiązanych z Witryną lub Administracją; oraz (h) zbierać lub ogólnie gromadzić dane o Klientach bez ich zgody.

Zakładając, że publikujesz, rozpowszechniasz, udostępniasz lub w każdym przypadku poruszasz się po Witrynie, jak również korzystasz z Administracji, zwracasz się i gwarantujesz, że taka satysfakcja daje dokładny i pełny obraz wszelkich elementów lub administracji przedstawionych w tym, zgodnie z niniejszymi Warunkami w związku z tym i nie: (a) narusza chronionych wolności innowacji, wolności moralnych lub ujawnienia jakichkolwiek osób z zewnątrz; (b) zawierać treści oszczercze, wrogie, wstrętne, interesujące fizycznie lub ogólnie wrogie (wliczając w to materiały promujące lub wychwalające pogardę, okrucieństwo lub fanatyzm); (c) zawierać jakichkolwiek robaków, infekcji lub ogólnie szkodliwych programów; (d) lekceważyć wszelkie stosowne przepisy lub wytyczne, w tym wszelkie przepisy lub wytyczne dotyczące promowania lub prezentowania; oraz (e) wykonać jakikolwiek ruch, który nakłada na nasze ramy dziwaczne lub krzywo ogromne obciążenie.

Publikując, przesyłając, rozpowszechniając, udostępniając lub w każdym przypadku przenosząc jakiekolwiek szczęśliwe korzystanie z Witryny lub Administracji, w ten sposób niezmiennie przyznajesz Organizacji i jej spółkom zależnym, a także sublicencje na całym świecie, nieograniczające, niekończące się, wolne od suwerenności pozwolenie na dystrybucję, oferowanie, pokazywanie, aw każdym razie przenoszenie takich zadowalających w jakimkolwiek rozsądnym zakresie, nie do końca rozstrzygniętych przez jedyną roztropność Organizacji. Organizacja zachowuje wszelkie uprawnienia potrzebne do wyeliminowania, zawieszenia dostępu lub trwałego wymazania wszelkich zadowolonych zgodnie z jej jedyną czujnością bez wcześniejszego powiadomienia, w tym między innymi wszelkich szczęśliwych, którzy nadużywają gwarancji określonych powyżej lub spraw finansowych Organizacji, a Ty nie będziesz mieć żadnych prawa ani gwarancji w odniesieniu do takich wyborów i działań.

Organizacja nie jest i nie będzie zobowiązana do jakichkolwiek przekazanych, opublikowanych, przekazanych, udostępnionych lub ogólnie udostępnionych przez Klientów, jakichkolwiek elementów lub administracji związanych z takimi zadowolonymi przekazanymi, opublikowanymi, przeniesionymi, udostępnionymi lub ogólnie udostępnionymi przez Klientów. Każdy Klient korzystający z Witryny lub Administracji zwraca się w ten sposób o przyjęcie pełnej własności w odniesieniu do nich, a Organizacja nie ponosi żadnej odpowiedzialności

3. Materiały i biuletyny promocyjne


Niezależnie od ustaleń Segmentu 3, Klient wyraża wyraźną zgodę na dostarczanie Klientowi przez Organizację materiałów i ulotek promocyjnych („Materiały Reklamowe i Biuletyny”) wszelkimi dostępnymi środkami, w tym za pośrednictwem poczty elektronicznej, wiadomości tekstowych i SMS-ów, faksem, pocztą, zmechanizowaną administracją wybierania numerów lub w jakikolwiek inny sposób, wszystko zgodnie z jedyną okazjonalną czujnością Organizacji, oraz w celu uzyskania takich materiałów prezentacyjnych i broszur.

Klient ponadto przyjmuje do wiadomości, że Materiały promocyjne i broszury mogą zawierać reklamy osób z zewnątrz, a Klient wyraźnie zgadza się na otrzymywanie takich reklam jako element materiałów prezentacyjnych i biuletynów. Klient może nieoczekiwanie skontaktować się z Organizacją, wysyłając wiadomość e-mail z zaproszeniem, informując Organizację o odmowie dodatkowego otrzymania materiałów prezentacyjnych i broszur.

4. Chronione innowacje Wolności


Organizacja jest właścicielem wszystkich ogólnych praw, tytułów i udziałów w: (a) Witrynie i Administracjach, aktualizacjach, podmiotach zależnych, poprawkach błędów lub ulepszeniach Witryny i Administracji; oraz (b) znaki towarowe, nazwy marek i logo Organizacji, przy czym takie wolności będą konsekwentnie przysługiwać wyłącznie Organizacji. Wszelkie odniesienia w niniejszych Warunkach lub w innej korespondencji dotyczącej transakcji, odsprzedaży lub nabycia poprzednich będą oznaczać po prostu możliwość korzystania z Witryny i Administracji zgodnie z niniejszymi Warunkami. Klienci ponoszą wyłączną odpowiedzialność za wszystkie szczęśliwe, w tym wszelkie licencjonowane swobody innowacji, przekazane, udostępnione lub ogólnie udostępnione przez Klientów korzystających z Witryny, jak również Administracji, a Organizacja nie przedstawia żadnego takiego zadowolenia. Organizacja nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek nieszczęścia lub szkody spowodowane przez takich szczęśliwych, a Klienci wyrażają zgodę na zwrot i zwolnienie Organizacji z wszelkich szkód lub nieszczęść wynikających z ww.

5. Bezpieczeństwo


Zawierasz umowę, aby uniknąć odkładania, składania, aw każdym razie przechowywania i korzystania z jakichkolwiek usług dostarczonych przez Administrację i Witrynę bez uzyskania wcześniejszej zgody Organizacji. Zdajesz sobie również sprawę, że Organizacja, zachowując jedynie ostrożność, może przechowywać, gromadzić lub w każdym przypadku przechowywać i wykorzystywać wszelkie zadowalające i publiczne informacje, w tym dane, które mogą faktycznie rozpoznać Ciebie lub innego Klienta lub Osobę z zewnątrz, lub przedstawiać Twoje własne zalety. Organizacja ma przywilej angażować takie radosne i publiczne informacje, jakie wynikają z wszelkich istotnych przepisów, jak punkt po punkcie w Strategii Ochrony Organizacji. Mimo uzgodnień Strefy 1 Organizacja nie analizuje, nie potwierdza, nie obejmuje, ani w żadnym wypadku nie zatwierdza takich szczęśliwych lub publicznych informacji. Klient, który publikuje, przesyła, udostępnia lub w każdym przypadku udostępnia takie satysfakcjonujące lub publiczne informacje, dba o nie, w tym o wszelkie dane osób trzecich i niezbędne zgody. Nie oczekuje się, że Organizacja weźmie odpowiedzialność za jakiekolwiek nieszczęścia lub szkody wynikające z oporu wobec wyżej wymienionych, a Ty wyrażasz zgodę na zwrot kosztów i ochronę Organizacji przed wszelkimi szkodami lub nieszczęściami wynikającymi z wyżej wymienionych. Pomimo wcześniej wspomnianego, TY ROZPOZNAJESZ I ROZUMIESZ, ŻE Organizacja nie OFERUJE Administracji Gromadzenia Substancji. Organizacja NIE BĘDZIE ODPOWIEDZIALNA ZA JAKIEKOLWIEK ZGUBIONE LUB USUNIĘTE TREŚCI LUB INFORMACJE PUBLICZNE. POWINIENEŚ WIEDZIEĆ, ŻE KAŻDA ZADOWOLONA PUBLIKACJA, PRZESYŁANIE, UDOSTĘPNIENIE LUB UDOSTĘPNIENIE MOŻE BYĆ PRZYGOTOWANE, ZŁOŻONE I WYKORZYSTYWANE PRZEZ RÓŻNYCH KLIENTÓW ORAZ MOŻE BYĆ WYKORZYSTANE DO PRZENOSZENIA Spontanicznej Substancji.

6. Stowarzyszenia zewnętrzne


Witryna lub administracje mogą wyróżniać połączenia lub inne treści związane z witrynami, sponsorami, dystrybutorami lub przedmiotami pochodzącymi od osób z zewnątrz. Organizacja ma zerową kontrolę i nie przedstawia żadnego obrazu dotyczącego takich szczęśliwych ani żadnych danych przekazywanych lub przekazywanych przez takich zadowolonych lub ogólnie dostarczanych przez osoby z zewnątrz. OTRZYMUJESZ TO I ZGADZASZ SIĘ, ŻE KORZYSTANIE Z TAKICH POŁĄCZEŃ LUB TREŚCI JEST, pomimo wielu przeciwnych porad, ŻE TAKIE POŁĄCZENIA LUB TREŚCI SĄ administrowane PRZEZ WARUNKI DOTYCZĄCE CELÓW ORAZ PODEJŚCIA DO OCHRONY ORAZ ŻE Organizacja nie ponosi ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA Bezpieczeństwo LUB Polityki strategiczne LUB Różne ustalenia TAKICH outsiderów. Powinieneś skrupulatnie przestudiować istotne warunki i uzgodnienia, które mają zastosowanie do TAKIEGO Osoby z zewnątrz. Organizacja zrzeka się JAKIEJKOLWIEK ODPOWIEDZIALNOŚCI LUB Zobowiązań ZA TAKIE osoby postronne LUB ZA JAKIEKOLWIEK nieszczęście LUB Szkodę JAKIEGOKOLWIEK SPOWODOWANEGO RODZAJU, ORAZ Organizacja wyraźnie zrzeka się, A TY wyraźnie zwalniasz Organizację z wszelkiej odpowiedzialności ZA JAKIEKOLWIEK Dyskusje, Sprawy, Sprawy, Rany , nieszczęścia, psoty, a dodatkowo szkody wynikające z, jak również w jakimkolwiek charakterze, związane z TAKIMI osobami z zewnątrz, W TYM BEZ OGRANICZEŃ łączenie z dostępnością, WARUNKI PRZEZNACZENIA, OCHRONY, DANYCH, TREŚCI, MATERIAŁY, Promocja, OPŁATY, Przedmioty lub potencjalnie administracja.

7. Ograniczone wykorzystanie


Próby biznesowe nie są dozwolone za pośrednictwem Witryny i Administracji (z wyjątkiem sytuacji, gdy Organizacja jednoznacznie zezwala na kojarzenie Klientów z osobami z zewnątrz) bez wyraźnej, złożonej zgody Organizacji. Witryna i administracje nie mogą być wykorzystywane przez żadną osobę fizyczną lub stowarzyszenie do rejestracji w innej witrynie, proszenia, publikowania lub kontaktowania się z klientami w sprawie pracy, zawierania umów lub z innego powodu dla biznesu, który nie jest partnerem Organizacji bez wyraźnej złożonej zgody Organizacji . Zawierasz umowę, aby uniknąć wykorzystywania Administracji i Witryny do kontaktowania się, promowania, proszenia lub oferowania innemu Klientowi bez jego wyraźnej zgody, z wyjątkiem sytuacji, gdy jest to ogólnie dozwolone na mocy niniejszych Warunków.

8. Pomoc


Klienci mogą skontaktować się z Organizacją w celu uzyskania pomocy w zakresie Witryny i Administracji, wysyłając wiadomość e-mail.

9. Oświadczenia


Organizacja podejmuje rozsądne próby zagwarantowania, że ​​jej innowacyjność zapewni całkowite bezpieczeństwo Witryny i Administracji. W każdym razie żadna innowacja nie jest całkowicie bezpieczna. Tak więc, chociaż staramy się wykorzystywać ekonomicznie uzasadnione strategie w celu ochrony własnych danych, nie możemy zapewnić ich pełnego bezpieczeństwa. Poza tym, jak wyraźnie wyrażono w niniejszych Warunkach, korzystanie z Witryny i Administracji odbywa się wyłącznie w ramach ostrożności i szansy. Witryna i administracja są udostępniane na zasadzie „Bez gwarancji” i „Jako dostępne” bez jakichkolwiek gwarancji. Organizacja wyraźnie zrzeka się wszelkich sugerowanych lub prawnych gwarancji jakiegokolwiek rodzaju związanych z Witryną i Administracją, w tym między innymi gwarancji tytułu, przydatności handlowej, kwalifikacji z określonego powodu, nienaruszenia wyłącznych przywilejów, sposobu zarządzania lub przebiegu egzekucji . Organizacja nie udziela żadnych wskazówek dotyczących hazardu ani zasadności jakiejkolwiek wymiany, wymiany lub zobowiązania. Organizacja zajmuje się każdą wymianą lub zobowiązaniem złożonym przez Ciebie, a Ty przyjmujesz do wiadomości, że ponosisz wyłączną odpowiedzialność za ocenę swoich wymian i zobowiązań. Nie będziesz narażać Organizacji, jej urzędników, pracowników ani odgałęzień na ryzyko związane z podejmowanymi przez Ciebie decyzjami dotyczącymi wymiany lub zobowiązań. Żadne wezwania ani dane, zarówno ustne, jak i pisemne, otrzymane przez Ciebie od Organizacji lub jej urzędników, przedstawicieli lub podmiotów zależnych nie stanowią żadnej gwarancji, która nie została wyraźnie wyrażona w niniejszych Warunkach. Zakładając, że zdecydujesz się polegać na takich danych, robisz to wyłącznie pomimo wszelkich przeciwnych zaleceń. Kilka stanów lub okręgów nie zezwala na odrzucenie określonych gwarancji. W zależności od potrzeb część powyższych zakazów może Cię nie dotyczyć.

10. Ograniczenia odpowiedzialności


Organizacja nie zapewnia wartości, jakości, podobieństwa ani żadnej innej części Osób z zewnątrz, Przedmiotów ani innych danych przekazanych, wykorzystanych lub ogólnie udostępnionych (dalej w tym Segmencie: „Najważniejsze”). Wyłączną odpowiedzialność za każdy Element ponosi osoba z zewnątrz lub Klient korzystający z niego, w stosownych przypadkach, lub korzystający z Administracji lub Witryny. Organizacja nie próbuje sprawdzać takiej spójności i może działać w przypadku uznania buntu, co zostanie wybrane zgodnie z jej jedyną ostrożnością, jak przedstawiono w niniejszych Warunkach. Rozumiesz to i zgadzasz się, że możesz zobaczyć treści lub inne dane, które są błędne, wątpliwe, nieodpowiednie dla dzieci lub ogólnie niezadowalające dla Ciebie.

Organizacja nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek problemy lub wyspecjalizowane usterki jakiejkolwiek organizacji telefonicznej lub linii, platform PC online, serwerów lub dostawców, sprzętu komputerowego, programowania, rozczarowania jakimkolwiek e-mailem z powodu specjalistycznych problemów lub zatoru w Internecie lub na dowolnej Witryny lub Administracji lub ich połączenia, w tym wszelkie obrażenia lub szkody wyrządzone Klientom lub komputerom osobistym, telefonom komórkowym lub innym gadżetom związanym lub powstającym w wyniku wsparcia lub pobierania materiałów dotyczących Witryny lub Administracji. W żadnym wypadku Organizacja nie będzie odpowiadać za bezpośrednie osoby z zewnątrz, w tym Klientów, zarówno w sieci, jak i bez połączenia, oraz administratorów zewnętrznych miejsc docelowych.

W żadnym wypadku Organizacja ani żaden z jej urzędników, szefów, przedstawicieli lub specjalistów nie będzie narażony na ryzyko jakichkolwiek przypadkowych, przypadkowych, nadzwyczajnych, naprawczych lub poważnych szkód wynikających z lub związanych z korzystaniem z Witryny lub Administracji przez użytkownika, czy szkody są przewidywalne i czy Organizacja została poinformowana o możliwości wystąpienia takich szkód. Dotychczasowe ograniczenie obowiązku będzie miało zastosowanie w najdalszym zakresie dozwolonym przez przepisy w odpowiednim zakresie.

11. Zwrot kosztów


Będziesz chronić, spłacać i utrzymywać Organizację w stanie nieszkodliwym przed wszelkimi możliwymi pozwami, procedurami, zaświadczeniami, szkodami, wydatkami, zobowiązaniami lub kosztami (wliczając koszty sądowe i rozsądne zarzuty prawników), które Organizacja może ponieść lub spowodować w związku z jakimkolwiek prawdziwy przypadek, prośba, działanie lub inna procedura przez jakąkolwiek osobę z zewnątrz, która powstała lub łączy się z jakimkolwiek złamaniem niniejszych Warunków przez Ciebie lub jakimkolwiek wykorzystaniem przez Ciebie Witryny lub Administracji niezgodnie z istotnymi przepisami.

12. Różne


Każdy powód do działania przeciwko Organizacji należy zgłosić w ciągu jednego (1) roku od daty powstania takiego powodu. Jeśli jakiekolwiek postanowienie niniejszych Warunków zostanie uznane za niewykonalne, takie porozumienie zostanie zastąpione wykonalnym porozumieniem, które w największym stopniu odpowiada wpływowi pierwszego uzgodnienia, a pozostałe warunki niniejszych Warunków zachowają pełną moc i wpływ. Żadne z postanowień niniejszych Warunków nie tworzy żadnych powiązań biurowych, biznesowych, wspólnych przedsięwzięć ani stowarzyszeń między Tobą a Organizacją ani nie upoważnia Cię do działań następczych na rzecz Organizacji. Poza tym, co może być wyraźnie wyrażone w niniejszych Warunkach, niniejsze Warunki obejmują całość porozumienia między Organizacją a użytkownikiem w odniesieniu do tematu.

Wszelkie powiadomienia, które możemy Ci przekazać, czy to zgodnie z przepisami, czy zgodnie z niniejszymi Warunkami, mogą zostać przekazane przez Organizację na dowolne dane kontaktowe, które podałeś w swoich danych rekordu lub w inny sposób, bezpośrednio lub w sposób okrężny, w tym przez e-mail. Wyraźnie zgadzasz się na otrzymywanie takiej korespondencji i powiadomień w taki sposób.

Nie możesz relegować żadnych swobód wynikających z niniejszej umowy bez naszej wcześniejszej zgody. Żadne z postanowień niniejszych Warunków nie będzie rozumiane jako ograniczające działania lub środki zaradcze dostępne dla Organizacji w odniesieniu do jakiegokolwiek odrzuconego ruchu lub tropu. Brak autoryzacji któregokolwiek z warunków niniejszych Warunków nie oznacza zgody ani zrzeczenia się, a Organizacja zachowuje wszelkie uprawnienia do wdrożenia takiego warunku w swoich jedynych zastrzeżeniach. Żadne zrzeczenie się jakiejkolwiek przerwy lub niewykonania zobowiązań na mocy niniejszej Umowy nie będzie uważane za zrzeczenie się jakiejkolwiek pierwszej lub następnej przerwy lub niewykonania zobowiązania.

Zainwestuj w Bitcoin
Główny