Odpowiedzialność

Wyjaśnienie tożsamości witryny


Nazwa używana na tej stronie internetowej, BitQT, służy wyłącznie do identyfikacji i świadczenia oferowanych tutaj usług. Nie reprezentuje niezależnego podmiotu korporacyjnego.

Współpraca danych


Nasza sieć obejmuje różnorodne firmy. Przekazując nam swoje dane osobowe, przyjmujesz do wiadomości, że możemy udostępniać je tym firmom, w tym firmom działającym w branży kryptowalut, ale niepowiązanym bezpośrednio z nami. Firmy te mogą wykorzystywać Twoje dane do własnych celów biznesowych. Przesłanie przez Ciebie informacji oznacza zgodę na to porozumienie.

Zagrożenia handlowe


Angażowanie się w handel kryptowalutami niesie ze sobą nieodłączne ryzyko i istnieje możliwość utraty części lub całości zainwestowanych środków. Statystycznie około 70% inwestorów doświadcza strat finansowych. Przed rozpoczęciem działalności handlowej bardzo ważne jest uważne przeczytanie i zrozumienie wszystkich zasad, warunków i ostrzeżeń określonych przez dowolną zewnętrzną platformę inwestycyjną.

Obowiązki użytkownika i zgodność


Użytkownicy BitT ponoszą wyłączną odpowiedzialność za zrozumienie i przestrzeganie wszystkich obowiązujących przepisów, regulacji i zasad właściwych dla ich jurysdykcji w odniesieniu do handlu kontraktami CFD na kryptowaluty. BitQT nie filtruje selektywnie ruchu w oparciu o jurysdykcję; wszelkie filtrowanie, jeśli jest stosowane, jest przeprowadzane przez sieci stowarzyszone lub brokerów. Obowiązkiem użytkownika jest upewnienie się, że jego działania są zgodne z wymogami prawnymi jego jurysdykcji przed przystąpieniem do jakiejkolwiek działalności handlowej.

Nasz model operacyjny


BitQT nie promuje ani nie sprzedaje żadnego konkretnego systemu transakcyjnego ani brokera. Naszą podstawową funkcją jest łączenie leadów z sieciami afiliacyjnymi, z których generujemy przychody. Nasze działania promocyjne koncentrują się wyłącznie na optymalizacji widoczności naszej witryny w wyszukiwarkach (SEO).

Odpowiedzialność i stowarzyszenia brokerów


BitQT ułatwia połączenia z sieciami afiliacyjnymi, które mogą przekierowywać użytkowników do różnych platform transakcyjnych lub brokerów. To ważne by zauważyć że BitQT nie ponosi odpowiedzialności za operacje, warunki, warunki lub wyniki związane z tymi zewnętrznymi platformami transakcyjnymi lub brokerami. Użytkownikom zdecydowanie zaleca się uważne zapoznanie się i zrozumienie warunków tych platform przed przystąpieniem do jakichkolwiek transakcji lub inwestycji. Wzywamy użytkowników do zachowania należytej staranności i zachowania ostrożności.

Wzmianki o marce


Jeśli natkniesz się na odniesienia do BitQT poza tą witryną, należy pamiętać, że nie możemy zagwarantować dokładności ani legalności takich treści. Te wzmianki nie są autoryzowane ani nie są pod naszą kontrolą i nie ponosimy za nie odpowiedzialności. Zdecydowanie zalecamy zachowanie ostrożności, przeprowadzanie niezależnych badań i nie poleganie wyłącznie na treściach zewnętrznych przy podejmowaniu decyzji związanych z handlem lub inwestycjami w kryptowaluty.

Powiadomienia prawne


W Stanach Zjednoczonych nakłanianie osób fizycznych do kupowania lub sprzedawania opcji towarowych jest niezgodne z prawem, chyba że te opcje są notowane na zarejestrowanej giełdzie lub podlegają wyjątkom prawnym.

Zawartość WWW


Wszystkie zdjęcia i filmy prezentowane na tej stronie służą wyłącznie celom ilustracyjnym.

Zainwestuj w Bitcoin
Główny